ΑΑΔΕ: Ενημέρωση φορολογούμενων για κακόβουλο λογισμικό

 

Ενημέρωση από ΑΑΔΕ

Αγαπητή Κυρία/Αγαπητέ Κύριε,

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι συνεχίζονται οι κακόβουλες ενέργειες παραπλανητικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με παραποίηση λογοτύπων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, που αναγράφουν ότι η Εφορία σας ενημερώνει πως δικαιούστε επιστροφή φόρου και σας προτρέπουν «να κάνετε κλικ για να υποβάλετε αίτηση επιστροφής».

Εφιστούμε εκ νέου την ιδιαίτερη προσοχή σας, καθώς πρόκειται για απόπειρα εξαπάτησης μέσω παραποίησης εικόνας και στοιχείων.

Για την προστασία σας:

1 ΜΗΝ επιλέξετε τυχόν προτεινόμενο σύνδεσμο (link)

2 ΜΗΝ ανοίξετε κανένα συνημμένο αρχείο του μηνύματος

3 Διαγράψετε ΑΜΕΣΩΣ το μήνυμα, καθώς είναι πλαστό και περιέχει κακόβουλο περιεχόμενο.

Χαρακτηριστικό της απόπειρας εξαπάτησης είναι η παραλλαγή των μηνυμάτων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εμφανή λάθη στη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Επίσης, στις περιπτώσεις εξαπάτησης μέσω mail, ενώ το μήνυμα φαίνεται να αποστέλλεται από κρατική υπηρεσία (πχ. από @aade.gr ή @gov.gr), ο πραγματικός αποστολέας είναι άγνωστη ηλεκτρονική διεύθυνση, συνήθως στην αλλοδαπή.

Συνιστούμε να είστε επιφυλακτικοί και να ελέγχετε με πολλή προσοχή παρόμοια παραπλανητικά μηνύματα ή sms που τυχόν λάβετε στο μέλλον.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο και τη συνεργασία σας.

 

Πηγή: ΑΑΔΕ και Υπουργείο Εσωτερικών

Εικόνα 1: Email

Πατώντας τον σύνδεσμο ΠΡΟΧΩΡΩ που φαίνεται στο ανωτέρω email ανοίγει μια ιστοσελίδα η οποία προσομοιάζει στην Θυρίδα του πολίτη www.gov.gr του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που φαίνεται στην εικόνα 2, όπου ενημερώνεστε ότι έγινε προσπάθεια να μεταφερθούν τα χρήματα στο λογαριασμό σας, αλλά δεν μπόρεσαν να τον επιβεβαιώσουν. Ο κακόβουλος χρήστης σας καλεί να επιλέξτε την τράπεζά σας από το pop up μενού.

 

 

Εικόνα 2: Παραπομπή σε ιστοσελίδα κακόβουλου χρήστη

Επιλέγοντας την τράπεζα σας ανοίγει μια ιστοσελίδα που προσομοιάζει στην τράπεζα την οποία επιλέξατε, αλλά η ιστοσελίδα ανήκει στον κακόβουλο χρήστη, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3

Εικόνα 3:Παραπομπή σε ιστοσελίδα κακόβουλου χρήστη

Εάν καταχωρηθούν τα διαπιστευτήρια πρόσβασης του λογαριασμού σας στην εν λόγω φόρμα του κακόβουλου χρήστη, γίνονται γνωστά σε αυτόν και έτσι αποκτά πλέον πρόσβαση στο ebanking της τράπεζάς σας.

 

Παρακαλούμε όπως διαγράφετε τέτοιου τύπου email.

 

Σε περίπτωση που καταχωρήσατε τα διαπιστευτήρια του ebanking της τράπεζάς σας, επιβάλλεται να την ενημερώσετε άμεσα.

 

Top