Εγκατάσταση Cosmote TV

Εγκατάσταση και ρύθμιση Cosmote TV (πρώην Conn-X TV)

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, ρύθμιση και εκμάθηση λειτουργίας του επίγειου Cosmote TV (πρώην Conn-X TV), μέσω Internet συμπεριλαμβανόμενης της σύνδεσης της συσκευής με το ADSL Modem και την τηλεόραση μέσω Scart η HDMI, ρύθμιση και εγκατάσταση του τηλεοπτικού δέκτη για το Cosmote TV και εγκατάσταση καλωδίου Ethernet αν το Modem βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την τηλεόραση η Powerline.

To Powerline δίνει την δυνατότητα αν το Modem βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση αν εγκατασταθεί το Cosmote TV χωρίς άλλα καλώδια πλην του ρεύματος.

 

Top