Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση – Ψηφιακή Υπογραφή – Στικάκι – USB Token – ΗΔΙΚΑ

Νέα ενημέρωση

Αυτή την στιγμή η εφαρμογή της υποχρεωτικής εισόδου στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση με το στικάκι έχει παγώσει, ωστόσο οι νέοι γιατροί μπορούν να το παραλάβουν από την ΗΔΙΚΑ

Για αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση του ΑΔΔΥ από την ΗΔΙΚΑ δείτε εδώ

Η σελίδα στην οποία βρίσκονται οι οδηγοί εγκατάστασης (drivers) είναι η παρακάτω

https://www.e-prescription.gr/tokenSoftware/

 

Αναλαμβάνουμε

Την προσθήκη των απαραίτητων προγραμμάτων και αναβαθμίσεων που απαιτούνται για την λειτουργία της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, και της ψηφιακής υπογραφής, Εγκατάσταση του USB stick με την ΑΔΔΥ και της εφαρμογής SafeNet, Eγκατάσταση λογαριασμού email, οτιδήποτε γνώσεις απαιτούνται για να χειριστείτε σωστά και αποτελεσματικά έναν υπολογιστή καθώς και την απρόσκοπτη λειτουργίας της ψηφιακής υπογραφής, καθώς επίσης και αποστολής της αίτησης αν δεν το έχετε κάνει ήδη.

Στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι διαθέσιμη η νέα εφαρμογή Διαχείρισης Χρηστών, καθώς επίσης και η δυνατότητα ενεργοποίησης της υπηρεσίας Ενιαίου Τρόπου Πρόσβασης. Εκεί μπορείτε να κάνετε και την αίτηση για την παραλαβή του USB Stick με την ψηφιακή υπογραφή (ΑΔΔΥ) της ΗΔΙΚΑ.

Η πρόσβαση στο ιστορικό ασθενούς θα είναι πλέον διαθέσιμη μόνο με το στικάκι της ψηφιακής υπογραφής και αργότερα η πρόσβαση σε όλη την εφαρμογή θα γίνεται μόνο με το στικάκι.

Η ΑΔΔΥ παρέχεται στα πλαίσια του έργου της ΗΣ από την ΗΔΙΚΑ (ΓΓΚΑ, Υπ. Υγείας).

Τα προσωπικά πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής για τους σκοπούς της Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης παρέχονται από τον Πάροχο Υπηρεσιών Υποστήριξης για λογαριασμό και με εντολή της ΗΔΙΚΑ  για 4 χρόνια.
ψηφιακής υπογραφής χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της.

 

Ακολουθεί παλαιότερη ανακοίνωση

Αίτηση για παραλαβή ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής − USB Token) μέχρι 12/12/2017

Ενόψει των ενεργειών-δράσεων που γίνονται στην κατεύθυνση της προετοιμασίας του περιβάλλοντος για την κατάργηση των εντύπων των συνταγών, σας ενημερώνουμε ότι όσοι δεν έχετε ήδη κάνει αίτηση για παραλαβή της ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής − USB Token), θα πρέπει να κάνετε αίτηση μέχρι τις 12/12/2017, ώστε να το παραλάβετε δωρεάν στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Το usb token με τα ψηφιακά σας πιστοποιητικά διασφαλίζει υψηλή ασφάλεια σύνδεσης στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ευκολία σύνδεσης (απαιτείται να εισάγετε μόνο το pin σας αντί για όνομα χρήστη, κωδικό και κείμενο εικόνας) και σας δίνει τη δυνατότητα της ψηφιακής υπογραφής. Η ψηφιακή υπογραφή των ιατρών-φαρμακοποιών στις ηλεκτρονικές συνταγές και τα παραπεμπτικά που εκδίδονται, αποτελεί προϋπόθεση για την αποϋλοποίησή τους (δηλαδή για την κατάργηση των αντίστοιχων εντύπων), όταν θα έχει διαμορφωθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για το σκοπό αυτό. Ο κύριος στόχος της αποϋλοποίησης της συνταγής είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, η διευκόλυνση των επαγγελματιών υγείας και βέβαια των ίδιων των πολιτών/ασθενών, καθώς και η οικονομία που θα προκύψει αφενός μεν από την κατάργηση των εντύπων, αφετέρου δε από τη διαχείρισή τους στη συνέχεια.

Η σημερινή φόρμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα καταργηθεί και οι ιατροί ή φαρμακοποιοί θα μπορούν πολύ σύντομα να εισάγονται μόνο μέσω προσωπικού ηλεκτρονικού κλειδιού USB token.

Ελάχιστοι πλέον Ιατροί και Φαρμακοποιοί δεν έχουν παραλάβει ακόμα το στικάκι και συνίσταται να το κάνουν άμεσα ώστε να εξοικειωθούν με την νέα τεχνολογία.

Οδηγίες

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

Windows XP SP3 (x32 – x64)
Windows Server 2003 SP3 (x32 – x64)
Windows Server 2003 R2 (x32 – x64)
Windows Vista SP2 (x32 – x64)

Για τα παραπάνω λόγω παλαιότητας συνίσταται η προμήθεια σύγχρονου μηχανήματος. Αν και μπορεί να λειτουργήσει η ψηφιακή υπογραφή τα συγκεκριμένα λειτουργικά συστήματα δεν υποστηρίζονται πλέον από την Microsoft και δεν λαμβάνουν ενημερώσεις ασφαλείας ούτε αναβαθμίζονται σε νέες εκδόσεις ο Internet Explorer, o Mozilla Firefox και το Google Chrome με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ασφαλείας

Windows Server 2008 SP2 (x32)
Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2012 R2 (x64)
Windows 7 SP1 (x32 – x64)
Windows 8 (x32 – x64)
Windows 8.1 (x32 – x64)
Windows 10 (x32 – x64)

Η είσοδος στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με την ψηφιακή υπογραφή γίνεται στην διεύθυνση

https://www.e-prescription.gr/e-pre/faces/welcome

  

Top