Μήνυμα σε όλα τα κινητά για τον Κορωνοϊό από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Μήνυμα σε όλα τα κινητά για τον Κορωνοϊό από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Προς το παρόν όπως μας έχει αναφερθεί έχει έλθει σε νεότερα μοντέλα κινητών κυρίως καθώς επίσης ότι δεν το έχουν λάβει πολλοί

Top