Μαθήματα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για την καταχώρηση ιατρικών συνταγών και εξετάσεων για τον ΕΟΠΥΥ πλέον αποτελεί τον μόνο τρόπο συνταγογράφησης.

Αν έχετε ιατρείο, πλέον η χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, εκτυπωτή και μίας σύνδεσης internet είναι απαραίτητη.

 

Αναλαμβάνουμε

Μαθήματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, Την εγκατάσταση εξοπλισμού Internet στο ιατρείο σας, Την προσθήκη των απαραίτητων προγραμμάτων και αναβαθμίσεων που απαιτούνται για την λειτουργία της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, Εγκατάσταση εκτυπωτή που είναι απαραίτητος για την εκτύπωση των συνταγών, Εγκατάσταση λογαριασμού email, οτιδήποτε γνώσεις απαιτούνται για να χειριστείτε σωστά και αποτελεσματικά έναν υπολογιστή καθώς και την υποστήριξη και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα αντιμετωπίσετε.

Αν διαθέτετε υπολογιστή με Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ή Windows 8 θα πρέπει να προχωρήσετε άμεσα στην αγορά νέου υπολογιστή καθώς είναι θέμα χρόνου να αποκλειστεί η συνταγογράφηση σε παλαιά μη ασφαλή λειτουργικά συστήματα.

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μαθημάτων είναι να διαθέτετε πρόσβαση στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

 

Top