Μαθήματα υπολογιστών – Χρήση Internet – Windows, Office, Android Tablet – Εκμάθηση Βασικών Λειτουργιών

Μαθήματα Υπολογιστών

Στις μέρες μας η χρήση υπολογιστών είναι πλέον απαραίτητη για κάθε σχεδόν εργασία και επιχείρηση. Σε μια κοινωνία που συνεχώς εξελίσσεται και τα πάντα σχεδόν πλέον γίνονται με την χρήση υπολογιστή η εκμάθηση της χρήσης του είναι μονόδρομος.

Αναλαμβάνουμε

Εκμάθηση βασικών γνώσεων υπολογιστή, ασφαλή πλοήγηση στο Internet, δημιουργία εγγράφων και την εκτύπωση τους, χειρισμός περιφερειακών (εκτυπωτές, σαρωτές, πολυμηχανήματα κλπ.) για όλες τις εκδόσεις των Windows (Windows 10, Windows 11) και οτιδήποτε γνώσεις απαιτούνται για να χειριστείτε σωστά και αποτελεσματικά έναν υπολογιστή.

Εγκατάσταση και εκμάθηση των δωρεάν πακέτων επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων και λογιστικών φύλλων, LibreOffice και OpenOffice στον υπολογιστή σας

 

Μαθήματα χειρισμού κινητού και tablet με λειτουργικό σύστημα Android

Τα μαθήματα προσαρμόζονται κατάλληλα στους δικούς σας ρυθμούς και στο δικό σας επίπεδο γνώσεων, πάντα με βάση τις ανάγκες σας.

 

Top