Τώρα: Μήνυμα από το 112 για περιορισμό της κυκλοφορίας – μετακίνηση μόνο για έκτακτες ανάγκες

Μήνυμα από το 112 για περιορισμό της κυκλοφορίας – μετακίνηση μόνο για έκτακτες ανάγκες