9 χρήσιμες συμβουλές για καλύτερη σύνδεση WiFi στο σπίτι

 

Μήπως αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ασύρματη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο (WiFi); Είναι πολύ αργή ή διακόπτεται απότομα; Διαβάστε μερικούς απλούς τρόπους που μπορείτε να δοκιμάσετε, για να βελτιώσετε τη λήψη και να ενισχύσετε το σήμα WiFi στο σπίτι.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση WiFi, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έχει 9 χρήσιμες συμβουλές.

– Τοποθετήστε τον router σε υπερυψωμένη θέση, π.χ. πάνω σε ένα ντουλάπι ή ράφι, σε κεντρικό σημείο του σπιτιού σας, για να πετύχετε μεγαλύτερη εμβέλεια σήματος.

– Αποφύγετε την τοποθέτηση του router κοντά σε παράθυρα, για να μην «χάνεται» το σήμα εκτός του χώρου σας.

– Απομακρύνετε αντικείμενα, ιδίως μεταλλικά, μπροστά ή δίπλα από τον router, για να μην παρεμποδίζεται το σήμα του WiFi.

– Τοποθετήστε τον router, μακριά από ασύρματες πηγές εκπομπής, όπως ασύρματα τηλέφωνα και συσκευές ενδοσυνεννόησης, γιατί ενδέχεται να δημιουργούν παρεμβολές στο σήμα σας.

– Εάν ο router διαθέτει μία ή περισσότερες κεραίες, μετακινήστε τις σε διαφορετικές κατευθύνσεις, στοχεύοντας στα σημεία όπου θέλετε να βελτιώσετε το σήμα.

– Χρησιμοποιήστε συσκευές επέκτασης/κάλυψης σήματος (powerline adapters, repeaters, extenders), που φέρουν πάντα την ένδειξη «CE», στα σημεία που το σήμα είναι αδύναμο.

– Αν ο router δεν έχει ρύθμιση για αυτόματα βέλτιστη επιλογή καναλιού, δοκιμάστε να επιλέξετε κανάλι με μικρότερη χρήση.

– Αλλάξτε τους προεπιλεγμένους κωδικούς πρόσβασης του router σας και ορίστε νέο ισχυρό password, για να προστατέψετε το οικιακό σας δίκτυο, σε περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τη σύνδεσή σας. Αλλάζετε συχνά το password σας.

– Κάντε επανεκκίνηση από το κουμπί on/off του router σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Πηγή: EETT.

Οδηγός της ΕΕΤΤ για ό,τι πάει στραβά με το τηλέφωνο ή το Ίντερνετ

Σε έναν εύχρηστο και καλοδομημένο οδηγό σε ψηφιακή μορφή συγκεντρώνει η αρμόδια για την αγορά των επικοινωνιών στην Ελλάδα ανεξάρτητη Αρχή χρήσιμες πληροφορίες για τον καταναλωτή. Πολλές από τις ερωτήσεις που απαντώνται στον 50σέλιδο οδηγό έχουν προκύψει από την εμπειρία του τομέα εξυπηρέτησης καταναλωτών, ο οποίος χειρίστηκε 7.319 γραπτά αιτήματα με παράπονα και καταγγελίες καταναλωτών μόνο το 2015.Για την έκδοση του Οδηγού Καταναλωτή αξιοποιήθηκαν επίσης ποιοτικά καιποσοτικά στοιχεία που έχουν προκύψει από τους εποπτικούς ελέγχους της ΕΕΤΤ στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

Ο «Οδηγός Καταναλωτή για την τηλεφωνία και το Διαδίκτυο» της ΕΕΤΤ
περιλαμβάνει απαντήσεις στις 100 πιο συχνές ερωτήσεις καταναλωτών
σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως χρήστες υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταιριών, τα βήματα για την επίλυση προβλημάτων, τον ρόλο της ΕΕΤΤ στην αγορά, καθώς και αρμοδιότητες άλλων φορέων σε θέματα καταναλωτή.

Ειδικότερα, ο Οδηγός της ΕΕΤΤ επικεντρώνεται σε θέματα όπως είναι η
φορητότητα τηλεφωνικών αριθμών, ο έλεγχος των χρεώσεων και η χρήση Διαδικτύου μέσω smartphone, η χρήση Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ), η υποβολή καταγγελιών κ.ά. Επίσης,  παρουσιάζει τις ηλεκτρονικές εφαρμογές που η ΕΕΤΤ έχει αναπτύξει και διαθέτει στο διαδικτυακό τόπο της για τους καταναλωτές και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

 • Για παράδειγμα, γνωρίζατε ότι σε περίπτωση σύναψης σύμβασης «από απόσταση» ή «εκτός καταστήματος», έχετε δικαίωμα να αποδεσμευτείτε αζημίως από τη σύμβαση, εφόσον ενημερώσετε την εταιρία εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψή της, με την υποβολή δήλωσης υπαναχώρησης, αν και θα πρέπει να
  καταβάλετε τυχόν οφειλές για τη χρήση υπηρεσιών.  Το δικαίωμα
  υπαναχώρησης δεν ισχύει στις περιπτώσεις που έχετε δηλώσει ρητώς κατά τη σύναψη της σύμβασης ότι δεν επιθυμείτε την άσκησή του.
 • Ληξιπρόθεσμες οφειλές, Προσωρινή διακοπή: Μετά την παρέλευση 15 ημερών από την έγγραφη προειδοποίηση, η εταιρία έχει δικαίωμα να διακόψει τη σύνδεσή σας προσωρινά. Στη διάρκεια αυτού του
  διαστήματος, μπορείτε να λαμβάνετε εισερχόμενες κλήσεις και να
  πραγματοποιείτε μόνον εξερχόμενες κλήσεις που δεν συνεπάγονται χρέωση.
  Ληξιπρόθεσμες οφειλές, Οριστική διακοπή: Μετά την
  παρέλευση 60 ημερών από την προσωρινή διακοπή, εφόσον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σας παραμένουν, η εταιρία έχει δικαίωμα, αφού σας στείλει νέα έγγραφη προειδοποίηση, να διακόψει οριστικά τη σύνδεση. Ειδικά, στις περιπτώσεις επανειλημμένης εκπρόθεσμης εξόφλησης ή επανειλημμένων ανεξόφλητων λογαριασμών ή απάτης, η εταιρία έχει δικαίωμα να προβεί άμεσα σε οριστική διακοπή, χωρίς προειδοποίηση.

Σύνδεσμος για την σελίδα για τηλεφωνία και διαδίκτυο της ΕΕΤΤ

https://www.eett.gr/katanalotes/tilefonia-amp-diadiktyo/

 

Top