Προσοχή: Αποστολή phishing emails που οι αποστολείς υποδύονται Ελληνικές Τράπεζες

Τους τελευταίους μήνες αποστέλλονται πολύ συχνά phishing emails στα οποία οι αποστολείς υποδύονται Ελληνικές Τράπεζες.

Το φαινόμενο δε, έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες

Στόχος των επιτιθέμενων/κακόβουλων χρηστών είναι η αθέμιτη απόκτηση διαπιστευτηρίων πρόσβασης ebanking και πιστωτικών καρτών των χρηστών.

Στις εικόνες 1 και 2, φαίνεται ενδεικτικά το email που έχει αποσταλεί σήμερα. Αντίστοιχα email αποστέλλονται από κακόβουλους χρήστες υποδυόμενοι και άλλες Ελληνικές Τράπεζες.

 

 

Εικόνες 1, 2 Email Κακόβουλου Χρήστη

 

Στο εν λόγω email, πατώντας τον σύνδεσμο https://secure.alpha.gr/Login/myalphaweb/el που φαίνεται στην Εικόνα 1 ο οποίος είναι ο πραγματικός σύνδεσμος της εν λόγω τράπεζας, δεν ανοίγει η πραγματική ιστοσελίδα της τράπεζας αλλά η ιστοσελίδα του κακόβουλου χρήστη που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://buchen.tc-parkhaus.de/mc/MY/ALPHA/auth/login και η οποία προσομοιάζει με την πραγματική ιστοσελίδα της τράπεζας (Εικόνα 3).

 

Εκεί ζητούνται τα διαπιστευτήρια πρόσβασης του ebanking, τα οποία εάν καταχωρηθούν, αυτά έρχονται εις γνώση των κακόβουλων χρηστών.

 

Εικόνα 3: Ιστοσελίδα Τράπεζας Κακόβουλου Χρήστη

Σημειώνεται ότι οι τράπεζες ποτέ και με κανένα τρόπο δεν ζητούν τους κωδικούς των πελατών μέσω διαδικτύου (on line).

 

Πρέπει να διαγράφετε άμεσα τέτοιου τύπου email και να μην καταχωρείτε σε καμία περίπτωση διαπιστευτήρια πρόσβασης ebanking. Εάν καταχωρήσετε τα διαπιστευτήρια, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα την Τράπεζά σας.

Top