Τι είναι ένα τοπικό δίκτυο (LAN);

 

Με απλά λόγια, ένα Τοπικό Δίκτυο (LAN) είναι μια ομάδα υπολογιστών και άλλων συσκευών που συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός δικτύου και βρίσκονται όλες στην ίδια τοποθεσία – συνήθως μέσα σε ένα μόνο κτίριο, όπως ένα γραφείο ή ένα σπίτι. Αλλά, ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά.

Τι είναι ένα LAN;

Γνωρίζουμε δύο πράγματα για ένα LAN από το όνομα “Τοπικό Δίκτυο” – οι συσκευές σε αυτά είναι δικτυωμένες και είναι τοπικό επιπέδο. Αυτή η ορολογία “τοπικό” είναι που πραγματικά προσδιορίζει ένα LAN και το διακρίνει από άλλους τύπους δικτύων όπως τα δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN) και τα μητροπολιτικά δίκτυα (MAN).

Σημείωση: Δίκτυο MAN (είναι πολύ σπάνιο στην Ελλάδα)

Τα LAN συνήθως περιορίζονται σε μια μικρή περιοχή – συνήθως σε ένα κτίριο, αλλά αυτό δεν είναι κάτι απόλυτο. Αυτή η περιοχή μπορεί να είναι το σπίτι ή η μικρή σας επιχείρηση και θα μπορούσε να περιέχει μόνο μερικές συσκευές. Μπορεί επίσης να είναι μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή, όπως ένα ολόκληρο κτίριο γραφείων που περιέχει εκατοντάδες ή χιλιάδες συσκευές.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος, το μοναδικό καθοριστικό χαρακτηριστικό ενός LAN είναι ότι συνδέει συσκευές που βρίσκονται σε μια ενιαία, περιορισμένη περιοχή.

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης ενός LAN είναι τα ίδια πλεονεκτήματα με το να έχετε οποιεσδήποτε συσκευές δικτυωμένες μαζί. Αυτές οι συσκευές μπορούν να μοιράζονται μια ενιαία σύνδεση στο διαδίκτυο, να μοιράζονται αρχεία μεταξύ τους, να εκτυπώνουν σε κοινόχρηστους εκτυπωτές και ούτω καθεξής.

Σε μεγαλύτερα LAN, θα βρείτε επίσης αποκλειστικούς διακομιστές που φιλοξενούν υπηρεσίες όπως παγκόσμιους καταλόγους χρηστών, email και πρόσβαση σε άλλους κοινόχρηστους πόρους της εταιρείας.

Ποια είδη τεχνολογίας χρησιμοποιούνται σε ένα LAN;

Οι τύποι τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται σε ένα LAN εξαρτώνται από τον αριθμό των συσκευών και τις υπηρεσίες που παρέχονται στο δίκτυο. Οι δύο βασικοί τύποι σύνδεσης που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα LAN – ανεξαρτήτως μεγέθους – είναι τα καλώδια Ethernet και το Wi-Fi.

Σε ένα τυπικό LAN για το σπίτι ή ένα μικρό γραφείο, μπορεί να βρείτε ένα modem/router που παρέχει σύνδεση στο Διαδίκτυο (και ένα βασικό τείχος προστασίας κατά της εισβολής από το Διαδίκτυο), έναν δρομολογητή που επιτρέπει σε άλλες συσκευές να μοιράζονται αυτήν τη σύνδεση και να συνδέονται μεταξύ τους και ένα Wi-Fi Σημείο πρόσβασης, που επιτρέπει στις συσκευές να έχουν ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο. Μερικές φορές, αυτές οι λειτουργίες συνδυάζονται σε μια ενιαία συσκευή. Για παράδειγμα στις περισσότερες περιπτώσεις οι ISP (πάροχοι) παρέχουν μια συσκευή που συνδυάζει μόντεμ, δρομολογητής (router) και σημείο ασύρματης πρόσβασης (Wireless Access Point).

Μερικές φορές, μπορεί επίσης να βρείτε συσκευές που ονομάζονται switches σας επιτρέπουν να χωρίσετε μια μεμονωμένη σύνδεση Ethernet σε πολλά σημεία σύνδεσης.

Σε μεγαλύτερα LAN, θα βρείτε συνήθως τον ίδιο εξοπλισμό δικτύωσης, απλώς σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα – τόσο από την άποψη του αριθμού των συσκευών που χρησιμοποιούνται όσο και της ισχύος τους. Οι επαγγελματικοί δρομολογητές και μεταγωγείς (ethernet switch), για παράδειγμα, μπορεί να εξυπηρετούν πολλές περισσότερες ταυτόχρονες συνδέσεις από ό,τι οι αντίστοιχοι οικιακοί, να παρέχουν πιο ισχυρές επιλογές ασφάλειας και παρακολούθησης και να επιτρέπουν περισσότερη προσαρμογή.

Τα σημεία πρόσβασης Wi-Fi επαγγελματικού επιπέδου συχνά επιτρέπουν τη διαχείριση πολλών συσκευών από μια ενιαία διεπαφή και παρέχουν καλύτερο έλεγχο πρόσβασης, όπως και την δημιουργία δικτύου Guest στο οποίο συνδέονται οι επισκέπτες (μπορεί να το έχετε δει σε καταστήματα που παρέχουν δωρεάν wifi η σε μεγάλες επιχειρήσεις)

Τι είναι τα WAN και τα MAN;

Τα δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN) και τα δίκτυα μητροπολιτικής περιοχής (MAN) είναι στην πραγματικότητα αρκετά παρόμοια. Θα δείτε ακόμη και τον όρο Campus Area Networks (CAN) να εμφανίζεται περιστασιακά. Είναι όλοι κάπως αλληλοκαλυπτόμενοι όροι και κανείς δεν συμφωνεί πραγματικά σε μια σταθερή διάκριση. Ουσιαστικά, είναι δίκτυα που συνδέουν μεταξύ τους πολλά LAN.

Σημείωση: Μια μορφή Campus Area Network (CAN) υπάρχει μόνο στην πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου από όσο γνωρίζουμε και ένα αντίστοιχο έχει δημιουργήσει το ΕΚΠΑ για να διασυνδέσει διάφορες υπηρεσίες του, όπως πανεπιστημιακές κλινικές στα νοσοκομεία οι οποίες συνδέονται με την ιατρική σχολή επίσης του Ζωγράφου)

Για τους όσους θέλουν να τη διάκριση μεταξύ των δικτύων, ένα MAN είναι ένα δίκτυο που αποτελείται από πολλά LAN που συνδέονται μεταξύ τους μέσω δικτύων υψηλής ταχύτητας και βρίσκονται όλα στην ίδια πόλη ή μητροπολιτική περιοχή. Ένα WAN αποτελείται επίσης από πολλαπλά LAN, αλλά εκτείνεται σε μια περιοχή μεγαλύτερη από μία πόλη και μπορεί να συνδέεται με διαφορετικούς τύπους τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου. Και ένα CAN, φυσικά, είναι ένα δίκτυο που αποτελείται από πολλαπλά LAN που εκτείνεται σε μια πανεπιστημιούπολη.

Πραγματικά, όμως, αν θέλετε να τα έχετε στο μυαλό σας όλα ως WAN, δεν πειράζει ιδιαίτερα.

Για ένα κλασικό παράδειγμα WAN, σκεφτείτε μια εταιρεία που έχει υποκαταστήματα σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα (ή στον κόσμο). Κάθε τοποθεσία έχει το δικό της LAN. Αυτά τα LAN συνδέονται μεταξύ τους ως μέρος του ίδιου δικτύου. Ίσως είναι συνδεδεμένα μέσω αποκλειστικών, ιδιωτικών συνδέσεων ή ίσως συνδέονται μεταξύ τους μέσω Διαδικτύου. Το θέμα είναι ότι η σύνδεση μεταξύ των LAN δεν θεωρείται τόσο γρήγορη, αξιόπιστη ή ασφαλής όσο οι συνδέσεις μεταξύ συσκευών στο ίδιο LAN.

Στην πραγματικότητα, το ίδιο το Διαδίκτυο είναι απλώς το μεγαλύτερο WAN στον κόσμο, που συνδέει μαζί πολλές χιλιάδες LAN σε όλο τον κόσμο.

Top