Τι είναι στο σύμβολο σταυρός συν + με κύκλο στο κινητό σας

Θα έχετε παρατηρήσει στο κινητό σας ένα σύμβολο σταυρό συν + με κύκλο γεμάτο κατά τρία τέταρτα, και αναρωτιέστε τι μπορεί να είναι.

Το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται στην έκδοση Android 7 Nougat

Πρόκειται για την εξοικονόμηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας 4G

Η εξοικονόμηση δεδομένων βοηθά στον περιορισμό της χρήσης δεδομένων, αποτρέποντας ορισμένες εφαρμογές από την αποστολή ή την λήψη δεδομένων στο παρασκήνιο.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιείτε επί του παρόντος μπορούν να χρησιμοποιήσουν δεδομένα κινητής τηλεφωνίας αλλά η πρόσβαση θα γίνεται λιγότερο συχνά. Για παράδειγμα οι εικόνες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά μέχρι να τις πατήσετε.

 

Παρακάτω υπάρχουν και οδηγίες για το πως θα την ενεργοποιήσετε

Σε κινητό με έκδοση Αndroid 8 Oreo εμφανίζεται ως τρίγωνο με δύο βελάκια, ένα προς τα πάνω και ένα προς τα κάτω στο εσωτερικό του.

Μενού συνδέσεις -> Χρήση δεδομένων -> και στο εξοικονόμηση δεδομένων αλλάζετε την ρύθμιση σε ενεργό