Τι είναι το Cinavia

To Cinavia είναι μια τεχνολογία “υδατογραφήματος” που ανάπτυξε η Verance το 1999 και κυκλοφόρησε το 2010.

Σε συνάρτηση με άλλες τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιομάτων όπως το Advanced Access Content System (AACS) και το digital rights management (DRM) η συμπερίληψη του έγινε υποχρεωτική για όλα τα Blu-ray players από την 1 Φεβρουαρίου 2012.

Το υδατογράφημα ενσωματώνεται μέσα στο κανάλι του ήχου και σύμφωνα με την Verance μπορεί να “επιβιώσει” από όλες τις προσπάθειες αλλοίωσης του ήχου και των διαφορετικών φορμά (MP3, DTS, Ogg Vorbis). η ακόμα  και διαφορετικής κωδικοποίησης (AVI, MP4, MKV). Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η αναπαραγωγή πειρατικής ταινίας.

Το Cinavia βρίσκεται εγκατεστημένο σε όλα τα Blu-ray players από 1 Φεβρουαρίου του 2012 όπως είπαμε και πριν, καθώς επίσης και στο Playstation 3, Playstation 4 και XBox. Οι εταιρείες παραγωγής ταινιών πιέζουν για την εγκατάσταση του και σε όλα τα media players, όπως επίσης και στους επεξεργαστές των υπολογιστών, ώστε να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή πειρατικής ταινίας σε κανένα μέσο.

Μόλις ξεκινήσει η αναπαραγωγή μίας ταινίας που υπάρχει μέσα της κωδικοποιημένο το “υδατογράφημα” της Cinavia η συσκευή το αντιλαμβάνεται και η αναπαραγωγή σταματάει εμφανίζοντας ένα μήνυμα. Ανάλογα με την συσκευή αναπαραγωγής και το firmware που έχει ο ήχος μπορεί να διακοπεί η να σταματήσει η αναπαραγωγή τελείως.

Ενα από τα τέσσερα παρακάτω μηνύματα ανάλογα με την περίπτωση στην οποία έχει ανιχνευθεί το “υδατογράφημα”. Τα μυνήματα έχουν αρίθμηση από 1 μέχρι 4 και συνήθως μεταφράζονται στην εκάστοτε γλώσσα του συστήματος:

Message Code 1: Playback stopped (Διακοπή αναπαραγωγής)

Message Code 2: Copying stopped (Διακοπή αντιγραφής)

Message Code 3: Audio muted (Σίγαση ήχου)

Message Code 4: Copying stopped (Διακοπή αντιγραφής)

Ενα παράδειγμα είναι η εικόνα παρακάτω

Αν και το Cinavia φαινόταν ανίκητο, το τελευταίο καιρό έχουν βρεθεί μέθοδοι απενεργοποίησης η παράκαμψης του.