Διαφορές μεταξύ DVD-R και DVD+R

Δεν υπάρχει φυσική διαφορά ανάμεσα σε ένα δίσκο DVD-R / -RW και DVD+R / + RW.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σειρά από τεχνικές διαφορές μεταξύ DVD-R / -RW και DVD+R / +RW. Η μορφή  DVD + R / +RW προσφέρει επιπλέον λειτουργικότητα και δυνατότητες για όσους
εγγράφουν ταινίες και ήχο.

Οι διαφορές στα πρότυπα

Η γενική μορφή DVD-R, που αναφέρεται συνήθως ως DVD-R, δημιουργήθηκε για τον καταναλωτή στις αρχές του 2001.  Σε αυτή την μορφή προστέθηκε και το DVD-RW και είναι επίσημα γνωστή ως  re-recordable disc και όχι ως re-writable disc . Πολλοί κατασκευάστές όπως η Compaq, η Packard Bell, η Apple και η Sony ξεκίνησαν την κατασκευή συσκευών DVD-R και διάθεση τους στην αγορά το 2001-2002, καθώς η μορφή DVD + R δεν ήταν ακόμη διαθέσιμη η μορφή DVD-R επικράτησε χωρίς κανενός είδους ανταγωνισμό.

Η παύλα στο DVD-R είναι απλά παύλα και όχι αρνητικό πρόσημο! Είναι δεν είναι ένα “DVD μείον R» όπως δεν υπάρχει και “CD μείον R”. Το πρόσημο του “μείον” είναι αποτέλεσμα της
παραπλανητικής διαφήμισης της ομάδας που δημιούργησε το DVD + RW.

Οι πληροφορίες που καταγράφονται σε ένα δίσκο DVD-R τείνει να έχει συμβατότητα αναπαραγωγής περίπου 90 έως 95 τοις εκατό σε όλες της συσκευές αναπαραγωγής που υπάρχουν. Αυτή είναι η υψηλότερη συμβατότητα μεταξύ των DVD.

Το DVD+R (DVD συν R) και + RW δεν έχει εγκριθεί από την ομάδα προτύπων του DVD Forum, αλλά αντίθετα υποστηρίζεται από το DVD + RW Alliance. Το DVD + RW Alliance υποστηρίζεται από τη Sony, την Yamaha, την Philips, την Dell, και την JP, έτσι ώστε να έχει, επίσης,
τεράστια υποστήριξη της βιομηχανίας για τις τεχνικές προδιαγραφές του.

Η Sony υποστηρίζει και τα δύο πρότυπα.

Οι πληροφορίες που καταγράφονται σε ένα δίσκο DVD+R τείνει να έχει συμβατότητα αναπαραγωγής περίπου 85 έως 90 τοις εκατό σε όλες τις συσκευές αναπαραγωγής που υπάρχουν. Αυτή είναι η δεύτερη υψηλότερη συμβατότητα μεταξύ των DVD.